onsdag 28. oktober 2009

Fredriksten Festning

Ånden tok overhand idag og jeg fant ut at jeg skulle gå meg en tur. Fant ut at det var lenge siden jeg hadde vært oppe i høyden så turen gikk dit. Slitsom tur for en med dårlig kondis men jeg kom meg opp.Ved freden i Roskilde 1658 ble Halden en grensby da Norge måtte avstå Bohuslen til svenskene

Påbegynt 1661

Festningen var fra 1660 - 1814 en avgjørende del av forsvarsverkene våre.

Under unionen med Sverige er festningens hovedformål og betydelse uklar.

Etter 1905 og unionsoppløsningen ble festningen nedrustet ogetterhvert nedlagt.

Litt historie

1644- 1645

Fast militær base i Halden under Hannibalfeiden. Første provisoriske skanser

ble kalt Creetzensteen.

1658

Freden i Roskilde, Norge måtte avstå Bohuslen og Halden ble en grenseby.

1661-1701

Festningen reist. General von Ahlefeldt og ingeniøroffiser Coucheron ledet planleggingen. 

1701-1814

Kong Karl 12. av Sverige angrep og beleiret festningen i 1716 men måtte trekke seg tilbake

på grunn av at borgerne i Halden tente på sin egen by.

Karl den 12 angrep igjen i 1718. Han falt ved festningen den 11 desember i 1718.

Etter den store nordiske krigs slutt i 1720 besluttet man å utbedre og forstærke anlegget.

I tidsrommet 1753-58 ble den gamle kommandant boligen revet og ny ble bygd på samme tomt.

Under "Tyttebærkrigen" i 1788 ble festningen brukt som operasjonsbase.I 1814 ble festningen beleiret av svenskene og som følge av Mossetraktaten overlatt til svenskene

i august 1814. De var der til 1815 da nordmennene igjen overtok.1826

Ved brybrannen i 1826 ble trehusene i Halden og festningen lagt i aske. Gjenoppbygningen startet umiddelbart av major Balthazar N Garben han var både ingeniør og arkitekt.

1872

I og med unionen med Sverige mistet festningen mye av sin betydelse og den ble besluttet nedlagt ved kongelig resolusjon den 17.juni 18721901-1905

Fikk en kortvarig rennesanse rett før unionsoppløsningen. Den ble delvis reetablert og ble utstyrt med 12 cm tårnkanoner. Men Karlstadforliket innebar at det skulle være en nøytral sone på hver side av grensen, og med dette mistet festningen sin opperative betydelse forgodt1940-1945

Under den 2. verdenskrig ble festningen benyttet av den tyske okkupasjonsmakten.1945-2008

Siden 1945 har den militære aktiviteten vært knyttet tilskolevirksomhet. Utover dette brukes festningen yil en rekke kulturelle arrangementer,

Ja dette var dagens historieleksjon skrevet av en litt lett støl turgåer.Ingen kommentarer: