onsdag 23. november 2011

Seilskip

Vet ikke hvor ofte men hver gang jeg ser en seilskute lurer jeg på hva det er jeg ser.
Er det en fullrigger?? Bark?? eller Brigg?

Har iallefall brukt litt tid for å finne ut litt av det og har lagd en lite oppsett, som sikkert ikke er fullstendig men iallefall en begynnelse.

Barken.
Seilskip med minst tre master. De fremste er skværriggede og den akterste har mesanseil.
De små er trekantete seilene er i baugen fokk, klyver og jager. Mellom mastene heter de stagseil.

Barken Statsråd Lemkuhl.


Brigantin
Tomastet fartøy, fokkemasten ( den fremre masten) er fullrigget. Stormasten har gaffelseil og råtoppseil. Brigantinen kunne også føre stagseil mellom mastene. Brigantinen ble også kalt skonnertbrigg.

Brigantinen Irving Johnson

Brigg
Brigg er et mellomstort tomastet skip med rær på begge master og gaffelseil på den bakre.
Briggen var veldig vanlig i Norge, de lastet godt men var ikke raske. Størelsen gjorde det overkomlig å bygge og finansiere dem lokalt.

Briggen USS Bainbridge.

Djunke
Djunken er et kinesisk seilfartøy, ansett som det mest suksessrike skipstype i historien, med et enormt antall varianter i mange århundrer. Historisk går de tilbake til "Han dynastiet" 220 f.kr. De var både flatbunnet, for elver, hadde kjøl for dypere vann og senkekjøl for begge områder. En djunkerrigg var fleksibel med luggerseil. Luggerseilene hadde horisontale spiler festet gjennom seilet som kunne beslås som en persienne.

En djunke fra 1200 tallet.

Fullrigger
En fullrigger er et skip med minst tre master der alle er skværriggede. Det fantes også fire og femmastede fullriggere. På disse kalles den akterste masten jiggermast.
Kjente fullriggere.: Cutty Sark, Sørlandet og Christian Radich (på bildet)

Fullriggeren Christian Radich.

Galeas
Dette er en liten seilskute på max 20 meter, først og fremst beregnet på kystfart. Den har to master, den fremre er høyest og kalles stormast, i tilleg har den mesanmast. Den har gaffel og gaffeltoppseil på begge master og kan ha råseil på stormasten.

En galeas.

Kutter
Et mindre seilskip med en mast. Hovedseilene er gaffel og toppseil. Kutteren har tre forseil (som forsåvidt de fleste) fokk, klyver og jager.

En kutter.

Skonnert
Er en skipstype med to eller fler master med sneseil. "Skonnert" er egentlig en samlebegrep for flere fartøyer med gaffelseil eller sneseil som kunne gå tett opp mot vinden.

Skonnerten Fylla, ja den heter faktisk så.


Yawl og Ketch
Yawl er et mindre seilfartøy med to master, stormast og en liten mesanmast plassert helt akterut, akter for rorstammen. Dersom mesanmasten står foran rorstammen kalles den en ketch. Tar du vekk den aktre masten ville den blitt klasifisert som kutter. De har gaffelseil eller sneseil og som navnet sier et lite mesan seil i aktermasten.

Yawl eller ketch.


Bermudarigg.
En bermudarigget seilbåt har et tilnærmet trekanta storseil der bom og mast utgjør to av sidene.
Med bermudarigg på en ketch eller yawl har også mesanmasten bermudaseil

En bermudarigget Yawl/ketch.


Ingen kommentarer: