søndag 8. januar 2012

Tidevann

Fikk en telefon sist uke fra nevøen min her i Halden. Han lurte på hvorfor det noen ganger nesten er så at vannet går over bryggene her i byen. Vel det er ikke enkelt men her kommer noen av grunnene til at havvannet stiger og synker.

Det er månen og solen som er den sterkeste faktoren og hadde det ikke vært for at det fantes land og kontinenter ville det gått en uendelig bølge rundt jorden med 12 timer og 25 min mellom hver topp og altså ca 6 timer og 12 minutter fra høy til lavvann. Men altså pga land og også havstrømmer som oppstår rundt dette, varierer tidevannet noe. Dette gjør også at høydeforskjellen kan være ganske stor. I Fundy Bay på Nova Scotia (Canadas østkyst) kan forskjellen mellom høy og lavvann komme opp mot 20 meter, syd av den Engelske kanal opp mot 14 meter, mens her rundt Oslofjorden er normalforskjellen under en halv meter dette mye på grunn av at "bølgen" som kommer opp gjennom den Engelske kanal på en måte utjevnes med høyvannet som kommer fra nordsiden av England.

 På Helgoland i Tyskebukta er forskjellen mellom  lavvann og høyvann ca tre meter.

Vannet når alltid de største forskjeller her på berget ved springflo og nippfflo.
Springflo oppstår når kreftene fra sol og måne er som sterkest dvs når de er på linje med jorden og det inntreffer hver fjortende dag ved hver nymåne eller fullmåne.
Nippflo eller laveste lavvann får vi da månen og solen utgjør en 90`vinkel på hverandre sett fra jorden som vil si ved hver halvmåne også 14. dag.
Og til slutt er det atmosfærisk trykk som også har sin innvirkning.
Barometertrykk er et direkte resultat av luftens vekt. Trykket faller desto høyere en kommer i atmosfæren. Ved havoverflaten er gjennomsnittelig trykk 1013 hpa (hectopascal). Trykket skal utgjøre 1 cm p/millibar
Og forresten vi må ikke glemme vinden som kan ha en ganske stor påvirkning.
Så tenk scenarioet her i Halden.
Det er fullmåne, vi har et skikkelig lavtrykk og det står en sydvest kuling inn i Skagerak og det er høyvann i samme slengen ja da er sjangsen stor for at det blir overvann på bryggene her i Halden.


Ingen kommentarer: